Per què Joan Francesc Mira?

“La literatura és una manera de transmetre una sensació real, projectada o imaginada.”

El tramvia de Mira és un projecte o viatge literari que vol donar a conéixer els espais de l’horta, on el barris del cap i casal: el perifèric La L'escriptor Joan Francesc Mira signa un exemplar del seu darrer llibre ‘El tramvia groc' (en primer pla), aquest dimecres a València.Torre i el de Velluters, seran els escenaris principals. El viatge literari es basarà en reviure, tal i com descriu Mira a la novel·la, aquell recorregut que feia cada dia amb un tramvia “vell i ranquejant” des de sa casa de la infantesa, situada a La Torre, un poble de l’Horta Sud que un dia esdevingué barri de la ciutat de València, fins al carrer Carnissers, situat al barri de Velluters on hi havia la seua escola, les Escoles Pies.

Aquesta ruta literària de la novel·la El tramvia groc (Proa, 2013) està destinada per als alumnes de 2n de Batxillerat de l’IES de Sedaví per la proximitat i familiaritat dels espais que es descriuen a la novel·la. Els alumnes, però, hauran de ser capaços de viatjar en el temps i imaginar a través dels records de Mira com era aquella terra, aquella gent i  aquells costums – que també seran els dels alumnes, però seixanta anys després-. Perquè com afirma Mira escriure i, en aquest cas, llegir és recordar; i reformulant així la sentència de Descartes,  l’autor dirà: no som perquè pensem, som perquè recordem.

Si des del punt de vista social i cultural és més que apropiat treballar l’obra de Mira, creiem que des d’un punt didàctic – si és que es pot fer una diferenciació-  pot resultar molt interessant llegir i treballar Mira. En primer lloc, perquè es tracta d’un autor força multidisciplinar i que treballa diferents gèneres entre els quals destaquen l’assaig, la novel·la i el periodisme; gèneres que s’inclouen al currículum i que els alumnes han d’identificar i treballar.

Per tant, creiem que a través d’aquesta ruta literària, els alumnes als que va dirigida seran capaços en primer lloc, d’interpretar i valorar críticament les obres literàries, però sobretot d’apreciar el valor d’aquestes expressions artístiques que formen part i enriqueixen la nostra identitat cultural. A més, per a realitzar aquesta ruta literària es comptarà amb l’ajuda del professor d’història de l’art de l’IES, perquè explique el valor històric i artístic dels espais que conformen el viatge.

La ruta literària permetrà als alumes fer una comparació de l’estat dels espais – tal i com els narrava Mira- amb l’actualitat, i comprovar què en queda de tot allò. A través d’aquesta eixida literària els alumnes podran copsar la degradació que ha anat patint el territori, fet que els pot despertar la curiositat, la consciència crítica i l’estima pel patrimoni cultural.